Seznam odborné notové i beletristické naučné literatury J. Šimáčka

Pro potřeby HUDEBNÍCH SLUŽEB dosud byly vydány následující tituly, které je zde možno zakoupit:

Knižní publikace Jiřího Šimáčka

O OPERÁCH TAK TROCHU JINAK

Humorné i odborné pohledy na operu ze židle orchestrálního hráče.

Cena 230 Kč (do vyprodání zásob)


VZPOMÍNKY ČESKÉHO HUDEBNÍKA z druhé poloviny 20. století

Neformální popis činnosti českého hudebníka 20. století, inspirovaný obdobnou knihou ze 17. století, jejímž autorem byl tehdejší hudebník K. Ditters z Dittersdorfu.

Cena 480 Kč (do vyprodání zásob)


Učebnice a studijní bulletiny

VIOLA D’AMORE – Kapitoly o tomto hudebním nástroji

Jediná souhrnná publikace v českém jazyce, obsahující fakta a informace o tomto neobvyklém, neprávem opomíjeném hudebním nástroji.

Cena 150 Kč


KOMPENDIUM ZÁKLADŮ HUDEBNÍ TEORIE A HUDEBNÍCH DĚJIN

Příručka – stručný přehled základních informací pro hudební amatéry i začínající hudební profesionály.

Cena 100 Kč


HOUSLISTOVO KOMPENDIUM

Základní informace pro všechny milovníky houslí, violy i violoncella, navazující na Knížku o houslích prof. J. Micky, používanou jako učebnici na ZUŠ i konzervatořích.

Cena 100 Kč


BULLETINY
  • VÝROČÍ PŘEDSTAVITELŮ ČESKÉ HOUSLOVÉ ŠKOLY B. a M. VOLDANOVÝCH
  • VÁCLAV TALICHA a ZUŠ V BEROUNĚ
  • POCTA JAKUBU  JANU RYBOVI
  • ZEMŘEL JEDEN Z POSLEDNÍCH TALICHOVÝCH HOUSLISTŮ (J. BEZDĚKOVSKÝ)
  • HOUSLISTKA MARIE VOLDANOVÁ
  • ORCHESTR ŽÁKŮ A PŘÁTEL ZUŠ – pamětní bulletin

Jednotná cena 80 Kč/ks


Notové materiály

PERIODICKÁ CVIČENÍ HRY NA VIOLU D’AMORE

Škola pro houslisty, kteří se při svojí praxi věnují hře na violu d’amore.

Cena 200 Kč


ŠKOLA ZÁKLADŮ HOUSLOVÉ HRY prof. MARIE VOLDANOVÉ

Základní houslová škola dnes představuje oázu v moři různých pokusů o zvládání základní techniky hry na housle. Je moderním využitím všech prvků České houslové školy,včetně nejmodernějších prvků Voldanova houslového Taylorismu. Předchází jí Devět setkání žáka s kantorem, která nenásilnou formou přivádějí žáka k úplným fundamentům houslové hry i s hudebním doprovodem na CD.

Cena 200 Kč


HOUSLISTOVY PRVNÍ LIDOVÉ PÍSNIČKY a NÁLADOVÉ SKLADBY

První hudební doplněk začínajícího hráče na housle. Protože lidové písničky již nejsou pro současné děti přirozeným projevem muzikality, jsou doplněny o tzv. moderní a pro ně zajímavější „náladovky“.

Cena 50 Kč


HOUSLISTOVO PRVNÍ SETKÁNÍ S HUDBOU KLASIKŮ

První a základní melodie velikánů tzv. hudby umělecké – artificiální. Jejich úpravy přinášejí sólově hrané melodie, které nás provázejí a oslovují po celou dobu existence houslí. Každá skladbička je s notovým doplňkem klavírního doprovodu.

Cena 100 Kč


PRVNÍ SETKÁNÍ HOUSLISTY S KOMORNÍ HUDBOU

Hra na housle má jednu nezastupitelnou výhodu, kterou nenabízí žádný jiný hudební nástroj. Je to možnost tzv. komorní hry – společného muzicírování několika houslistů, kamarádů dohromady. Tato sbírka umožňuje společné muzicírování od prvních houslových krůčků a muzikantská přátelství prostřednictvím hudby z celého světa – s hudbou populární i klasickou.

Cena 120 Kč


5+55 HOUSLOVÝCH ETUD A STUDIÍ

Základní sbírka houslových etud, bez které se neobejde žádný začínající houslista, ať budoucí amatér, nebo profesionál. Po etudách v jednotlivých polohách následují studie polohy využívající a hlavně jejich hudební obsah vede k snaze o vyjádření nálady – jejich hudebního obsahu. V třetí části nemohou chybět základní etudy Wohlfahrta, Kaysera i Mazase, jak jimi prošel každý adept houslové hry.

Cena 150 Kč


II. SEŠIT HUDBY KLASIKŮ pro hráče na housle

Sbírka skladeb pro již pokročilejší hráče na housle obsahuje skladby sólové houslové (smyčcové) literatury ze všech stylových období. Od období středověku až po současnost. Jsou v ní obsaženy nejznámější úryvky houslových skladeb, ale také transkripce nejznámějších melodií, které se na housle po staletí až po současnost hrají. Budoucí hráč na housle díky této sbírce získá dokonalý přehled, která hudba jej nejvíce oslovuje a kterou by se chtěl blíže zabývat.

Cena 150 Kč


DODATEK k 55 HOUSLOVÝM ETUDÁM A STUDIÍM

Sbírkový etudový dodatek si vyžádala sama doba. I ten nejnadšenější hráč na housle se potýká s nedostatkem času k houslovému cvičení, navíc nechce „jen“ trénovat, ale také muzicírovat. Tento dodatek proto splňuje moderní podmínky nejefektivnější zkrácené technické literatury, která splní svůj účel i při značném časovém nedostatku hráče na housle – amatéra.

Cena 150 Kč


HOUSLE

Rozsáhlý „všehochutník“ světa houslí, hudby, a informací o podrobnostech tohoto oboru. Je původně určen pro úspěšné absolventy I. a II. stupně ZUV, kdy jako amatéři přecházejí do muzikantského života. Kromě množství zajímavých teoretických poznatků ze všech „houslistických oblastí“, je hlavní součásti sbírky notový materiál, který udrží houslistovy schopnosti vždy na požadované úrovni. Zároveň je přiložen soupis všech nejzajímavějších houslových skladeb, pro výběr každého houslisty – nadšence – amatéra.

Cena 300 Kč


ZÁKLADY HRY NA VIOLU

Sešit 1. – přípravný: pro úplné začátečníky, které oslovily kvality tohoto nástroje.

Sešit 2. – pro hráče na housle, absolventy elementárního stupně: pro zájemce o hru na violu přecházející z výuky houslí po ukončení elementárního stupně (hra v 1.poloze)

Sešit 3. – pro hráče na housle, absolventy základního stupně: mnoho houslistů chce po absolutoriu II. stupně houslové hry vyzkoušet a seznámit se také se základy hry na violu. Přesně pro ně je určen tento výukový sešit.

Cena za každý sešit 150 Kč


Pokračujte na Notové materiály vyspartované z původních archivních rukopisů (z autografů nebo opisů dobových kopistů), zpracované a připravené formou urtextů k interpretaci