Seznam odborné notové i beletristické naučné literatury J. Šimáčka II.

Notové materiály vyspartované z původních archivních rukopisů (z autografů nebo opisů dobových kopistů), zpracované a připravené formou urtextů k interpretaci

J. J. RYBA:  Houslový koncert F dur (dvouvětý)

Původní urtext autorovy partitury, revisní zpráva, zpracováno pro interpretační praxi (partitura, sólový part i ripienové party, varhanní výtah orchestrálního partu).

Další vyspartované a k interpretaci připravované urtextové materiály zde budou průběžně zveřejňovány a nabízeny.

K dispozici jsou pro zájemce také tiskem vydané materiály klasické houslové (violové) literatury a také nejrozsáhlejší archiv skladeb pro violu d’amore v ČR. Po dohodě lze pořídit jejich kopie pro studijní účely objednavatele.


Pokračujte na Knižní publikace, učebnice a studijní bulletiny a notové materiály Jiřího Šimáčka